تاریخچه مهندسی

مهندسیاستفاده از استاصول علمیطراحی و ساخت ماشین آلات، سازه ها و موارد دیگر از جمله پل ها، تونل ها، جاده ها، وسایل نقلیه،ساختمان مدنیواسکلت فلزیساختمان هارشته مهندسی طیف وسیعی از زمینه های تخصصی تر مهندسی را در بر می گیرد که هر کدام بر حوزه های خاصی از ریاضیات کاربردی، علوم کاربردی و انواع کاربردها تأکید دارند.به واژه نامه مهندسی مراجعه کنید.

عبارتمهندسیاز واژه لاتین ingenium به معنای زیرکی و ingeniare به معنای تدبیر کردن مشتق شده است.

مهندسی از دوران باستان وجود داشته است، زمانی که انسان اختراعاتی مانند گوه، اهرم، چرخ و قرقره و غیره را ابداع کرد.

اصطلاح مهندسی از این کلمه گرفته شده استمهندس، که خود به قرن چهاردهم بازمی گردد، زمانی که یک مهندس (به معنای واقعی کلمه، کسی که یک موتور محاصره را می سازد) به "سازنده موتورهای نظامی" اشاره کرد.در این زمینه، که اکنون منسوخ شده است، یک "موتور" به ماشین نظامی اشاره می کند.یعنییک وسیله مکانیکی که در جنگ استفاده می شود (مثلاً منجنیق).نمونه های قابل توجهی از استفاده منسوخ شده که تا به امروز باقی مانده است، سپاه مهندسی نظامی است.به عنوان مثال، سپاه مهندسین ارتش ایالات متحده.

کلمه «موتور» به خودی خود منشأ قدیمی‌تری دارد و در نهایت از واژه لاتین ingenium (حدود 1250) مشتق شده است، به معنای «کیفیت ذاتی، به ویژه قدرت ذهنی، بنابراین یک اختراع هوشمندانه».

بعدها، زمانی که طراحی سازه های غیرنظامی مانند پل ها و ساختمان ها به عنوان یک رشته فنی به بلوغ رسید، اصطلاح مهندسی عمران به عنوان راهی برای تمایز بین افراد متخصص در ساخت چنین پروژه های غیر نظامی و کسانی که درگیر در رشته مهندسی نظامی

93.8x250 3_副本


زمان ارسال: اکتبر 20-2022